دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان- اخبار و رویدادها
​برگزاری کارگاه کماندوی ریسرچ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
برگزاری کارگاه کماندوی ریسرچ
 
کارگاه کماندوی ریسرچ با همکاری دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه از تاریخ ۲۰/۸/۹۶ لغایت ۲۴/۸/۹۶ در سایت دانشکده پزشکی برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند:

goo.gl/۹aSbHQ
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=76.30076.56600.fa
برگشت به اصل مطلب