دبیرخانه استعدادهای درخشان- اخبار و رویدادها
خیلی فوری قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند آزمون مصاحبه داوطلبین روز سه شنبه مورخ ۲۱/۶/۹۶ از ساعت ۹  صبح در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه برگزار می گردد. از متقاضیان عزیز درخواست می شود روز آزمون نیم ساعت پیش از شروع مصاحبه در محل آزمون حضور داشته باشند.
ضروری است کلیه دانشجویان رزومه تحصیلی و خلاصه سوابق خود را همراه داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه استعدادهای درخشان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=76.30076.54271.fa
برگشت به اصل مطلب