دبیرخانه استعدادهای درخشان- اخبار و رویدادها
برگزاری کارگاه تولید محتوا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
کارگاه تولید محتوا در تاریخ ۲۱/۵/۹۶ در سایت دانشکده پزشکی برای دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه استعدادهای درخشان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=76.30076.53446.fa
برگشت به اصل مطلب