دبیرخانه استعدادهای درخشان- اخبار و رویدادها
قابل توجه متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳ | 
از متقاضیان با آزمون یا بدون آزمون که در فرم ثبت نام گزینه «استعداد درخشان» را انتخاب ننموده اند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۱۲/۵/۹۶ به دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه استعدادهای درخشان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=76.30076.52453.fa
برگشت به اصل مطلب