دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اخبار و رویدادها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 357 | تعداد کل بازدید های مطالب: 18,425 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آموزشی" مقاله نویسی پیشرفته"

کارگاه آموزشی" مقاله نویسی پیشرفته" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

اعلام اسامی برگزیدگان حیطه فلسفه پزشکی المپیاد

اعلام اسامی برگزیدگان حیطه فلسفه پزشکی المپیاد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای حیطه مدیریت نظام سلامت

برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای حیطه مدیریت نظام سلامت برای متقاضیان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

لغو کارگاههای Science Direct و پاور پوینت استعدادهای درخشان دانشگاه

لغو کارگاههای Science Direct روز چهارشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه و پاور پوینت روز یکشنبه مورخ 10 خرداد ماه اداره استعدادهای درخشان دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

فراخوان دانشجویان مخترع، پژوهشگران برتر، استعدادهای درخشان برتر

فراخوان دانشجویان مخترع، پژوهشگران برتر، استعدادهای درخشان برتر

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت

برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت با موضوع فلسفه پزشکی برای متقاضیان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

اطلاعیه ویژه شرکت کنندگان هفتمین المپیاد با موضوع استدلال بالینی

برگزاری کلاس و امتحان درون دانشگاهی برای حیطه استدلال بالینی برای متقاضیان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی مقدماتی

کارگاه آموزشی" مقاله نویسی مقدماتی" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی همایش دانشجویان استعداد درخشان

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی همایش دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

فراخوان ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی

فراخوان ثبت نام از دانشجویان استعدادهای درخشان رشته پزشکی متقاضی تحصیل همزمان در دوره MPH سال تحصیلی 95- 94

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

کارگاه آموزشی" SPSS پیشرفته" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

کارگاه آموزشی" SPSS پیشرفته" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

لغو کارگاه پروپوزال نویسی 9 اردیبهشت ماه استعدادهای درخشان دانشگاه

لغو کارگاه پروپوزال نویسی روز چهارشنبه مورخ 9 اردیبهشت ماه اداره استعدادهای درخشان دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

کارگاه آموزشی" SPSS مقدماتی" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

کارگاه آموزشی" SPSS مقدماتی" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

img_yw_news
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری کارگاه نقشه مفهومی برای حیطه علوم پایه در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1394

برگزاری کارگاه نقشه مفهومی برای حیطه علوم پایه در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1394

img_yw_news
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری دومین جلسه کمیته دانشجویی استعدادهای درخشان

دومین جلسه کمیته دانشجویی استعدادهای درخشان دانشگاه در امور آموزشی برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

قابل توجه شرکت کنندگان هفتمین المپیاد با موضوع فلسفه

برگزاری کلاس برای حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت با موضوع فلسفه پزشکی برای متقاضیان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی به اطلاع شرکت کنندگان هفتمین المپیاد حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت با موضوع فلسفه پزشکی می رساند کلاس فلسفه پزشکی روز شنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه از ساعت 15 برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده علوم توانبخشی

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده علوم توانبخشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی استعدادهای درخشان در سال 1394

برگزاری اولین جلسه کمیته دانشجویی استعدادهای درخشان در سال 1394

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

اعلام دوره دوم کارگاههای فصل بهار اداره استعدادهای درخشان دانشگاه

اعلام دوره دوم کارگاههای فصل بهار اداره استعدادهای درخشان دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 19 فروردین ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 19 فروردین ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 26 فروردین ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 26 فروردین ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 27 فروردین ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 27 فروردین ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 22 فروردین ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 22 فروردین ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 24 فروردین ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 24 فروردین ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 31 فروردین ماه 1394

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 31 فروردین ماه 1394

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

برگزاری کلاس برای حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت

برگزاری کلاس برای حیطه مطالعات میان رشته ای سلامت با موضوع فلسفه پزشکی برای متقاضیان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

کارگاه آموزشی" جستجوی منابع" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

کارگاه آموزشی" جستجوی منابع" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ -

کارگاه آموزشی" آشنایی با نرم افزار EndNote" برگزار گردید.

کارگاه آموزشی" آشنایی با نرم افزار EndNote" با حضور دانشجویان علاقمند برگزار گردید.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ -

اعلام کارگاههای فصل بهار اداره استعدادهای درخشان دانشگاه

کارگاههای فصل بهار اداره استعدادهای درخشان دانشگاه اعلام شد

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 21 اسفندماه 1393

برگزاری کلاس برای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 21 اسفندماه 1393

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری طرح "سال نو، روش نو"

برگزاری طرح "سال نو، روش نو"

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ -

برنامه پزشکی پ تا ی برگزار شد.

برنامه پزشکی پ تا ی برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری کلاس برای حیطه استدلال بالینی در تاریخ 24 اسفندماه 1393

برگزاری کلاس برای حیطه استدلال بالینی در تاریخ 24 اسفندماه 1393

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 17 و 20 اسفندماه 1393

برگزاری کلاس برای حیطه علوم پایه در تاریخ 17 و 20 اسفندماه 1393

img_yw_news
شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ -

قابل توجه داوطلبین در آزمون دستیاری سال تحصیلی 95-94

قابل توجه داوطلبین استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در آزمون دستیاری سال تحصیلی 95-94

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ -

ارائه خدمات مشاوره آماری و پژوهشی

ارائه خدمات مشاوره آماری و پژوهشی توسط اداره استعدادهای درخشان دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ -

شروع ثبت نام دکترای تخصصی پژوهشی رشته آموزش پزشکی

شروع ثبت نام دکترای تخصصی پژوهشی رشته آموزش پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری اولین مسابقه طراحی نقشه مفهومی

اولین مسابقه طراحی نقشه مفهومی در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ -

پ تا ی

معرفی تخصصی پزشکی مخصوص دانشجویان جدیدالورود

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ -

برگزاری اولین کلاس حیطه تفکر علمی در علوم پایه هفتمین المپیاد علمی دانشجویان

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در حیطه علوم پایه هفتمین المپیاد می رساند اولین جلسه با حضور کمیته علمی این حیطه در روز یک شنبه مورخ 10 اسفندماه در سالن شهید قاضی دانشکده پزشکی راس ساعت 15 برگزار خواهد شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ -

عضو گیری کمیته مشورتی استعداد درخشان

از دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی که مایل به عضویت در کمیته مشورتی استعداد درخشان در حیطه های آموزشی، بهداشتی و درمانی هستند، دعوت می گردد با این اداره تماس حاصل نمایند.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ -

برگزاری کلاس حیطه مدیریت در تاریخ 29 بهمن ماه

به اطلاع شرکت کنندگان می رساند تاریخ بعدی کلاس حیطه مدیریت نظام سلامت هفتمین المپیاد در تاریخ 29 بهمن ماه سال جاری در کلاس شماره 463 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسات کلاسهای هفتمین المپیاد حیطه استدلال بالینی در تاریخ 3 و10و 17اسفندماه

جلسات کلاسهای هفتمین المپیاد حیطه استدلال بالینی در تاریخ 3و 10 و 17 اسفند ماه در کلاس شماره 463 راس ساعت 14 برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ -

برگزاری دومین جلسه کلاس های مدیریت نظام سلامت در تاریخ 18 بهمن ماه

به اطلاع شرکت کنندگان حیطه مدیریت نظام سلامت می رساند دومین کلاس مدیریت نظام سلامت روز شنبه مورخ 18 بهمن راس ساعت 14 در کلاس 463 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ -

تغییر روز کلاس زبان انگلیسی ویژه آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد به روز دوشنبه در هفته جاری

به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در کلاسهای زبان انگلیسی ویژه آزمون کارشناسی ارشد می رساند این هفته به جای روز یکشنبه، در روز دوشنبه مورخ 20 بهمن در کلاس فخرایی از ساعت 15 الی 18 برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ -

مراسم بزرگداشت اولین روز پژوهش گروههای علوم پایه پزشکی توسط معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی با همکاری اداره استعدادهای درخشان 6 بهمن م

مراسم بزرگداشت اولین روز پژوهش گروههای علوم پایه پزشکی توسط معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی با همکاری اداره استعدادهای درخشان، 6 بهمن ماه 93 برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ -

برگزاری اولین جلسه کلاسهای حیطه مدیریت نظام سلامت در روز شنبه مورخ 11 بهمن ماه

به اطلاع شرکت کنندگان حیطه مدیریت نظام سلامت هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی می رساند اولین جلسه کلاسهای حیطه مدیریت نظام سلامت در تاریخ 11 بهمن ماه در کلاس 463 دانشکده پزشکی راس ساعت 13:30 دقیقه برگزار خواهد شد.

img_yw_news
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ -

برگزاری اولین کارگاه حیطه استدلال بالینی هفتمین المپیاد در تاریخ 28 دی ماه

اولین کارگاه حیطه استدلال بالینی هفتمین المپیاد در تاریخ 28 دی ماه با حضور جناب آقای دکتر غفوری برگزار گردید.

صفحه 4 از 8